Ramowy Rozkład Dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

I zajęcia poranne
6.00 – 8.45 - Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Zajęcia dodatkowe
8.45 – 9.00 - Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.
II realizacja podstawy programowej
9.00 - 9.30 - Czynności organizacyjne. Śniadanie.
9.30 - 9.45 - Zabiegi higieniczne
9.45-11.30 – Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Zabawy dowolne
11.30-12.00 - Czynności organizacyjne. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.
12.00-12.30 - Obiad
12.30-12.45 - Zabiegi higieniczne
12.45-13.45 – Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w Sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza.
13.45-14.00 – Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.
III zajęcia popołudniowe
14.00-14.20 - Podwieczorek. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania
i spożywania posiłku.
14.20-16.00 - Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne. Zajęcia dodatkowe
Przedszkolowo.pl logo